22 tháng 8, 2013

Chả cần tát nước be bờ,
Chả cần lấy thước đi đo lòng người.
Một nụ cười,một niềm vui,
.......................................,sảng khoái.